Ние разбираме, че сигурността на Вашата лична информация е важна. Тук можете да намерите информация за това какъв тип лична и обобщена информация ние получаваме и събираме, когато Вие използвате Mytime.bg и как я защитаваме от трети страни. Ние не предоставяме лична информация на трети страни.

Лична информация – този тип информация се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация може да включва имейл адрес, парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и подобни. Тази информация ни позволява да усъвършенстваме нашите сайтове и да ги правим по удобни и лесни за употреба.

Когато ни предоставяте лична информация в Mytime.bg, тя може да бъде видяна от други посетители на сайтa и ние няма как да предотвратим по-нататъшното ѝ използване от трети страни.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред.